Dirept - Våra produkter

Våra produkter

Dirept erbjuder ett marknadsledande system för XBRL rapportering. Vårt system finns tillgängligt både som en tjänst i molnet eller som en installeration hos er. Direpts måtto, förenklad rapportering, genomsyrar alla delar av vår produkt, vare sig det gäller inmatning, validering eller automatisering.

 

Med Dirept kan ni sköta er XBRL baserade rapportering på ett enkelt sätt. 

 

Oavsett om ni använder Direpts molntjänst eller om ni använder en lokal installation av Dirept kommer ni alltid att ha de uppdaterade rapportkraven tillgängliga i systemet. Ni har även möjlighet att använda er av tre olika sätt att få in data i systemet. Manuell inmatning, import av excel-filer eller via automatiserade integrationer.

 

Dirept är byggt med en kraftfull datamodell som hanterar de regelbundna uppdateringar av rapportformaten som sker, utan att belasta ditt företag ytterligare. Det har ett modernt användarvänligt gränssnitt som hjälper dig att göra det du vill göra, när du vill göra det. Dirept är produkten som förenklar din hantering av CRD IV- och Solvens II-rapportering radikalt.

 

Mjukvaran är byggd på standardkomponenter från Microsoft för att säkerställa att så liten kostnad som möjligt går till licensavgifter, och för att undvika ett behov av dyr specialistkompetens på licensierad mjukvara.

Kontakta oss gärna om ni har frågor kring vårt system eller XBRL rapportering i övrigt.

 

Vill du veta mer?

Manuell inmatning

Fyll i dina värden direkt i ett formulär som automatiskt genererar en XBRL-fil.

Läs direkt från Excel-fil

Du kan även ladda upp ditt Excel-ark i Dirept så görs formatet om till giltig XBRL.

Läs direkt från källdata

För en högre grad av automatisering kan Dirept även läsa in värden direkt från källdatasystem.

Integrera med Data Warehouse

Finns ett tillgängligt DW med de nödvändiga värdena kan Dirept även läsa ur ett Star Scheme.

Vi strävar hela tiden mot en så agil utvecklingsprocess som möjligt. Det gör vi inte för att utvecklingen ska gå snabbt, utan för att säkra bästa möjliga kvalitet och fokusera på det som kunderna och användarna vill ha.

Olle Wessel

Utvecklingschef, Dirept

Några av våra kunder

Aman Finance logo

Skandsom Trading