Bild från International Business Times

Dirept har gått på många möten, seminarier och evenemang samt försöker hålla oss uppdaterade kring vad som händer på tekniksidan inom finansvärlden, ofta sammanfattat som Fintech. Ibland kan det vara enskilda initiativ som ryms inom ramen för ett startup-företag, i vissa fall en nysatsningar hos existerande affärsverksamheter, inte sällan frågan om hur nya direktiv och teknologier ska integreras i en existerande verksamhet hos större eller mindre finansiella företag.

På många plan var banker tidiga i den första vågen av digitalisering. Att betala sina räkningar var en tjänst som kom och omfamnades av kunderna långt innan samma mängd av användare började köpa matvaror på nätet eller betala för strömmad musik. Kortbetalningar fick stort genomslag ännu tidigare och idag sker 92% (se förra bloggposten) av betalningarna i Sverige med kort. Kanske var dessa tekniksprång hjälpta av att de inte förändrade bankens verksamhet i grunden och därmed i det stora hela kunde implementeras smärtfritt.

Nästa våg av digitalisering innehåller dock mer existentiella utmaningar för den finansiella sektorn. Vi har sett diverse termer på olika trendkurvor, men nedbrutet till den dagliga verksamheten står tre saker ut: Nya och ökande regulatoriska krav, blockkedjan och mikrobetalningar. Många traditionella banktjänster som lån, sparkonton och fonder kommer såklart finnas kvar, men påverkas alla av den nya tekniska verkligheten. Vem är egentligen en bank när man kan betala med sin mobiltelefon, vad händer med backoffice-tjänster när blockkedjan börjar användas i ökande omfattning, och hur lyckas man klämma in sina olika tjänster, gamla som nya, under de växande och föränderliga regulatoriska kraven?

Kanske är en extra utmaning i sammanhanget att ingen av dessa tre begrepp utgår från användaren, utan istället rör företeelser som ur kundens perspektiv befinner sig “under motorhuven”, inom bankens interna processer. Kundens perspektiv blir istället: “Det ska bara fungera”. Och varför är det en existentiell fråga? Jo, de som har en IT-miljö där olika system integrerar med varandra i så hög utsträckning som möjligt, kommer kunna ta sig an kommande tekniska utmaningar som regulatorisk rapportering, blockkedjan och mikrobetalningar till en kostnad mycket lägre än sina konkurrenter. De som har kvar IT-silos med dyra parallella system kommer få svårt att möta kunderna med samma pris, om de ens lyckas tillhandahålla de tjänster som efterfrågas.

Till sist, nystartade fintech-bolag har möjligtvis en fördel till en början genom att inte dras med gamla tekniska skulder och legacy-system. Men eftersom tekniken till stor del riktar in sig på interna processer finns också stora möjligheter för etablerade banker att dra nytta av sitt upparbetade förtroende, stora antal kunder och breda erbjudande. Kanske krävs det dock att man anammar att man är ett teknikföretag – för att kunna fortsätta vara ett pengaföretag.