Den 9:e maj syntes Direpts annons i Dagens Industris temabilaga för bank branschen. Där presenterade vi lite kort att vi har en möjlighet att drastiskt sänka kostnaderna för bolagen som är skyldiga att rapportera inom ramen för BASEL III och CRD IV. Annonsen hittar du även här.