I vår förra nyhetsartikel skrev vi att vi tillsammans med en av våra kunder identifierade en bugg i FinansInspektionens validering av inlämnade filer. FI har idag meddelat Dirept att valideringsreglerna är felaktiga och att de nu stängs av. De berörda valideringsreglerna är:

  • e4887_e
  • e4888_e

Detta innebär att vår kund nu har möjlighet att rapportera in sin XBRL fil.

För Dirept är detta en naturlig del av vår kostnadsfria support, där vi dels hjälper våra kunder att identifiera eventuella brister i sin egen rapportering men även att vi hjälper kunden i dialogen med FI, för att säkerställa en godkänd inlämning av XBRL-rapporterna.