The key to effective integration

This post is the second post in a series about how to build effective integrations between a DW/BI solution and an XBRL based reporting solution such as CRD IV or Solvency II. The previous post can be found here. In this post we describe how you can make your...

How does XBRL relate to Business Intelligence?

Dirept is a company with a background in Business Intelligence and Data Warehousing. The reasons that we decided to build a solution for XBRL based regulatory reporting is that there was a shortage of high quality solutions that at the same time were easy to use but...

Fi meddelar att valideringsreglerna stängs av

I vår förra nyhetsartikel skrev vi att vi tillsammans med en av våra kunder identifierade en bugg i FinansInspektionens validering av inlämnade filer. FI har idag meddelat Dirept att valideringsreglerna är felaktiga och att de nu stängs av. De berörda...

Bugg i FIs mottagning av filer

En av Direpts kunder som rapporterar tidigt har sprungit på en bugg kring hur EBA/FI hanterar valideringarna i den nu gällande taxonomin. Vi har skickat en fråga till Finansinspektionen angående deras implementering av EBAs valideringsregler och hur de planerar att...