CRD IV

Corep, Finrep och alla dessa rapporter

Behöver du hjälp med CRD IV-rapporteringen? Dirept hanterar alla ingående taxonomier samt dess delmängder som till exempel COREP, FINREP, Asset Encumbrance (AE), Liquidity Coverage Ratio (LCR), Supervisory Benchmarking Portfolios (SBP), Funding Plans (FP),  Net Funding Stable Ratio (NSFR) och Large Exposure (LE).

Du kan välja manuell rapportering där du fyller i värdena i ett formulär. Siffrorna valideras och du får en färdig XBRL-fil att skicka in till Finansinspektionen.

Excel!

Det går även att läsa in en Excel-fil direkt till applikationen som samlar ihop datat i filen och validerar det innan en XBRL-fil skapas. Flödet kan även göras i motsatt riktning, från XBRL-fil till Excel.

Dirept minskar din arbetsbörda och gör den regulatoriska rapporteringen snabbare och mer transparent.

Låter det intressant?

Några av våra kunder

Aman Finance logo

Skandsom Trading