Nyheter

Dirept syns i Dagens Industri

Den 9:e maj syntes Direpts annons i Dagens Industris temabilaga för bank branschen. Där presenterade vi lite kort att vi har en möjlighet att drastiskt sänka kostnaderna för bolagen som är skyldiga att rapportera inom ramen för BASEL III och CRD IV. Annonsen hittar du även här.

Testa oss gratis!

Är du intresserad av att testa en annan lösning för din regulatoriska rapportering?

Dirept kommer inom kort att öppna upp för intresserade att testa vår lösning för rapportering av CRD IV (Corep, Finrep, m.m.) gratis under en period. Det enda vi begär av dig är att vi får 15 minuter av din tid för att vi ska kunna få reda på vad du tycker. Om ni är intresserade av att fortsätta även efter testperioden så tar vi ett samtal då.

Låter det intressant? För att ni ska kunna logga in och skapa era rapporter så behöver vi några saker:

  • Institutnummer
  • Epostadress
  • Veta om ni rapporterar som Individuellt bolag eller konsoliderat samt om ni använder IFRS eller GAAP
  • Namn på användaren

Fyll i ovanstående uppgifter i vårt kontaktformulär eller skicka ett mail till info@dirept.com så återkommer vi med inloggningsuppgifter!

 

Why we don’t charge for support

In our mission to simplify the reporting process we want to learn our customers pains. By offering support free of charge our customers are more willing to ask for our help with their regulatory pains. This allows us to build a better solution that we are sure will attract even more customers.

As an example we recently got a call from a potential customer that needed help with understanding why their filing to the authorities was refused. We entered their data into our system and in a collaborative effort worked to resolve the issues with their filing. By adding our solution and our expertise to their knowledge of their business we resolved the issues and turned a potential customer, to a happy customer – that from now on will be using Dirept for their regulatory reporting.

By not charging for support we get to solve more issues for more companies!

Simplifying reporting

Since we started Dirept we have been driven by our wish to simplify the regulatory reporting. In our efforts to simplify the reporting we chose to first focus on the web based interface that our users interact with. Making the sheets as similar to the excel sheets provided by the authorities as possible but also trying to make them as appealing as possible. Ofcourse we have spent a lot of time working on the the template selection and validation feedback as well, making it easier for our users.

Our next area of focus was to simplify our clients data structure. With our in depth knowledge of both XBRL and classical Business Intelligence coupled with our experience from the banking and insurance industry we can simplify any XBRL-based reporting process and also make sure that it is reusable within your organization.

Is your organization reporting Corep, Finrep or Solvency II? Is your organization going to report to ESMA starting 2020?

Contact us at info@dirept.com and we will help you simplify your reporting.

Banker – teknikföretag eller pengaföretag i framtiden?

Bild från International Business Times

Dirept har gått på många möten, seminarier och evenemang samt försöker hålla oss uppdaterade kring vad som händer på tekniksidan inom finansvärlden, ofta sammanfattat som Fintech. Ibland kan det vara enskilda initiativ som ryms inom ramen för ett startup-företag, i vissa fall en nysatsningar hos existerande affärsverksamheter, inte sällan frågan om hur nya direktiv och teknologier ska integreras i en existerande verksamhet hos större eller mindre finansiella företag.

På många plan var banker tidiga i den första vågen av digitalisering. Att betala sina räkningar var en tjänst som kom och omfamnades av kunderna långt innan samma mängd av användare började köpa matvaror på nätet eller betala för strömmad musik. Kortbetalningar fick stort genomslag ännu tidigare och idag sker 92% (se förra bloggposten) av betalningarna i Sverige med kort. Kanske var dessa tekniksprång hjälpta av att de inte förändrade bankens verksamhet i grunden och därmed i det stora hela kunde implementeras smärtfritt.

Nästa våg av digitalisering innehåller dock mer existentiella utmaningar för den finansiella sektorn. Vi har sett diverse termer på olika trendkurvor, men nedbrutet till den dagliga verksamheten står tre saker ut: Nya och ökande regulatoriska krav, blockkedjan och mikrobetalningar. Många traditionella banktjänster som lån, sparkonton och fonder kommer såklart finnas kvar, men påverkas alla av den nya tekniska verkligheten. Vem är egentligen en bank när man kan betala med sin mobiltelefon, vad händer med backoffice-tjänster när blockkedjan börjar användas i ökande omfattning, och hur lyckas man klämma in sina olika tjänster, gamla som nya, under de växande och föränderliga regulatoriska kraven?

Kanske är en extra utmaning i sammanhanget att ingen av dessa tre begrepp utgår från användaren, utan istället rör företeelser som ur kundens perspektiv befinner sig “under motorhuven”, inom bankens interna processer. Kundens perspektiv blir istället: “Det ska bara fungera”. Och varför är det en existentiell fråga? Jo, de som har en IT-miljö där olika system integrerar med varandra i så hög utsträckning som möjligt, kommer kunna ta sig an kommande tekniska utmaningar som regulatorisk rapportering, blockkedjan och mikrobetalningar till en kostnad mycket lägre än sina konkurrenter. De som har kvar IT-silos med dyra parallella system kommer få svårt att möta kunderna med samma pris, om de ens lyckas tillhandahålla de tjänster som efterfrågas.

Till sist, nystartade fintech-bolag har möjligtvis en fördel till en början genom att inte dras med gamla tekniska skulder och legacy-system. Men eftersom tekniken till stor del riktar in sig på interna processer finns också stora möjligheter för etablerade banker att dra nytta av sitt upparbetade förtroende, stora antal kunder och breda erbjudande. Kanske krävs det dock att man anammar att man är ett teknikföretag – för att kunna fortsätta vara ett pengaföretag.