Dirept - Våra tjänster

Våra tjänster

Dirept erbjuder en rad tjänster för att förenkla er rapporteringsprocess. Med våra kunskaper om XBRL-baserad regulatorisk rapportering kan vi hjälpa er att få mer gjort på kortare tid. Vi kan hjälpa er med analys av vad ni ska rapportera, hur ni bäst strukturerar ert data och vi kan även automatisera er rapporteringsprocess. Vi förenklar er rapportering så att ni får mer tid över till annat.

 

Våra tjänster finns inom CRD IV, Solvens II samt ESMA.

 

Sedan en tid tillbaka rapporterar bolag inom finans och försäkringsbranscherna till FI som i sin tur skickar vidare rapporterna till de Europeiska myndigheterna EBA och EIOPA. Rapporteringen sker i ett format som heter eXtensible Business Reporting Language (XBRL). Inom kort kommer även alla börsnoterade bolag att behöva rapportera med hjälp av XBRL. Många av de bolag som idag rapporterar med hjälp av XBRL anser att det är en tyngande och komplex process att rapportera. Det behöver dock inte vara det. XBRL-strukturens komplexitet till trots så finns det väldigt bra sätt att hantera rapporteringen.

 

På Dirept drivs vi av vår vilja att förenkla rapporteringsprocessen. Vi kombinerar vår vision om en enkel rapportering med våra djupa kunskaper inom XBRL, informationsmodellering och automatisering för att hjälpa såväl stora som små bolag med både stort och smått.

 

Vi hjälper er gärna med en eller flera av nedanstående punkter:

 

  • Analys av ert informationsbehov från era källsystem
  • Analys av er befintliga datamodell
  • Design av datamodell för era rapporteringsbehov
  • Utveckling av ny eller anpassning av befintlig modell till best practice
  • Automatisering av er rapportering

Kontakta oss gärna med frågor kring XBRL och regulatorisk rapportering.

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna

Manuell inmatning

Fyll i dina värden direkt i ett formulär som automatiskt genererar en XBRL-fil.

Läs direkt från Excel-fil

Du kan även ladda upp ditt Excel-ark i Dirept så görs formatet om till giltig XBRL.

Läs direkt från källdata

För en högre grad av automatisering kan Dirept även läsa in värden direkt från källdatasystem.

Integrera med Data Warehouse

Finns ett tillgängligt DW med de nödvändiga värdena kan Dirept även läsa ur ett Star Scheme.

Vi strävar hela tiden mot en så agil utvecklingsprocess som möjligt. Det gör vi inte för att utvecklingen ska gå snabbt, utan för att säkra bästa möjliga kvalitet och fokusera på det som kunderna och användarna vill ha. Olle Wessel

Utvecklingschef, Dirept

Några av våra kunder

Skandsom Trading